Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica


Pametni telefon je stroj veličine dlana. Nekad je služio samo za komunikaciju, ali sada ga više koristimo za zabavu. Ima veliku staklenu plohu na kojem se nalaze male slike. Kad dotakneš neku sliku aktiviraš mehanizam. Pametni telefon možeš zamisliti kao veliku arhivu u kojoj se nalaze brojni dokumenti koje tamo možeš staviti, ali i neki koje su spremili drugi ljudi. U toj arhivi se nalaze i tvoja omiljena knjiga, ali i objava kojom si jučer objavio rat susjednoj državi ili dokument koji ti dopušta da nazoveš gradove po sebi. Sve je to nebitno, najvažnije je napraviti dobar autoportret.

3. izazov: U 100 riječi pokušajte Aleksandru Velikom objasniti kako radi pametni telefon.


Primjedbe

Objavi komentar

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.