Postovi

Tara Kutleša, Osnovna škola Kajzerica

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Tara Kutleša, Osnovna škola Kajzerica

Tara Kutleša, Osnovna škola Kajzerica

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Gabrijela Pranjić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Ana Štrbić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Mihael Habazin, Osnovna škola Kajzerica

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Ana Štrbić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Noemi Knapić, Talijanska srednja škola Rovinj - Scuola media superiore italiana di Rovigno

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Valentina Žderić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Tara Kutleša, Osnovna škola Kajzerica

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Bogdan, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.