Postovi

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Luka Augustinović, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Tena Belamarić, Osnovna škola Kajzerica

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Marta Petričić, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

Marta Petričić, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Marta Petričić, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.