Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Jedno jutro mali mrav se probudio i začudio se jer nije znao gdje je. Sve je bilo zelenije nego inače i iskrivljeno. Pokušao je krenuti prema jednom listu, ali se zabio u nevidljivi kamen. Pokušao je zaobići kamen, ali on nije imao rubove. Odjednom je stao u vodu. Probao ju je i bila je čudna. Oko njega se čula grozna buka. Odjednom se sve zatreslo i nestalo mu je tlo pod nogama. Kad se tlo zaustavilo ugledao je komadić prave trave. Pojurio je prema njemu i sve je opet postalo obično zeleno, a on je bio slobodan.

1. izazov - U 100 riječi opišite svijet oko sebe iz perspektive mrava zatvorenog u staklenu bocu
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.