Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Pepeljuga je stalno radila sve poslove po kući, a maćeha i njene polusestre su stalno bile zle prema njoj. Pepeljiga je zapravo voljela urednost i voljela je čistiti, ali nije voljela svoje polusestre i maćehu. 

Razmišljala je kako zaraditi novac i odseliti se, ali nije znala kako jer djevojke tad nisu išle u školu. 

Dugo je mislila i onda se dosjetila u čemu je dobra.

Postavila je oglas pored tržnice i uskoro su je počeli tražiti ljudi kojima je trebalo čišćenje. Dobar glas se proširio i uskoro je Pepeljuga imala puno posla pa je osnovala  agenciju za čišćenje.

6. izazov: U 100 riječi opišite kako bi živjela Pepeljuga da nije bilo princa.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.