Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica


Dok hodam po pustinji čujem suhi vjetar kako prelazi preko pijeska. Udišem taj suhi vjetar čudnog mirisa. Zapravo ne miriše na ništa. Kao da je prazan. 

Kad mi vjetar ubaci zrnca pijeska u usta, više ne mislim da je prazan. Odjednom pijesak ima okus koji je gori od bilo koje hrane koju sam ikad probala. Kao da mi je cijela pustinja odjednom u ustima. Suha grozota.

Kad god napravim korak naprijed začuje se zvuk jer mi noge propadaju i zrnca pijeska kao da bježe od mene. Ako ostanem na mjestu prestanu bježati i vrate se natrag.

2. izazov - U 100 riječi pokušajte opisati suhi pustinjski pijesak koristeći samo osjetilo mirisa, sluha i okusa


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.