Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Jako davno, prije nastanka ljudi, na nebu među oblacima živjeli su bogovi. Jedne godine u vrijeme zime stvorilo se toliko oblaka da bogovi nisu mogli vidjeti ni prst ispred nosa. Bogovi su se pokušali riješiti oblaka, ali nisu uspijevali. Odjednom se slavenska božica smrti, Morana, sjetila da mogu pokušati razdvojiti oblake na komadiće nešto veće od čestica. To su i napravili i komadići oblaka su počeli padati na zemlju. No godinu poslije isto se ponovilo. Tako su bogovi svake godine razdvajati oblake na male komadiće i nazvali ih snijeg, a Morana je postala božica zime i smrti.

8. izazov - U 100 riječi napišite mit o nastanku snijega.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.