Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Prijatelji i ja obično smo ljetovali na Luxu, planetu na kraju galaksije. Možda mislite da je obasjan zvijezdama, ali zapravo je skoro uvijek u mraku i ljudi se idu tamo odmoriti od previše svjetla. S nama su kao i uvijek bili naši ljubimci bljup i plup, Grox i Selena. Kad smo jedne godine bili na Luxu, ljubimci su se uznemirili. Išli smo vidjeti što se događa. Naišli smo na klonove koji su hodali oko visoke ograde. Odjednom su se otvorila velika vrata na kojima je bio natpis “Sektor 453” i cijeli planet obasjao je neobičan sjaj.


13. izazov - u 100 riječi napišite uvod u svoju znanstveno-fantastičnu priču. Uvod mora uključivati sljedeće pojmove: Sektor 453, Grox i Selena, obično smo ljetovali na Luxu, sjaj, klonovi.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.