Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Za novu biljku sam spojila crnu ružu i biljku mesožderku. Kako bi biljka narasla gnojila sam je otrovnim žabama. Nije joj se svidjelo i usahnula je. Pitala sam kolegu iz laboratorija da je baci. Čim ju je dotaknuo, osjetio je groznu bol u glavi i onesvijestio se. Nisam shvatila da je biljka kriva pa sam poslala još jednu osobu da je baci. I ta osoba se onesvijestila. Zaključila sam da je sigurno biljka krivac. Bila sam u pravu. I naši laboratorijski miševi su se onesvijestili. Potvrdili smo da je biljka jako opasna i zatvorili je u neprobojni plastenik.

11. izazov - U 100 riječi opišite novu biljnu vrstu koju ste uzgojili u svojem laboratoriju.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.