Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Dobar dan svima i hvala vam na ovome. Kada sam u osmom razredu dobila jedan iz fizike nikad se ne bih zamislila u ovoj poziciji. Htjela bih se zahvaliti svom ocu koji me za praznike učio fiziku. Htjela bih se zahvaliti i svojim profesorima i profesoricama koji su me naučili svemu ovome. Nikad nisam očekivala Nobelovu nagradu ni iz čega, a da sam ju dobila očekivala bih zbog nečeg povezanog s dizajnom, a ne s fizikom. Ona mi u ranijim godinama nikad nije bila na pameti. Ponovo se želim zahvaliti svima vama za ovo.

9. izazov: u 100 riječi napišite uvod u svoj govor koji ćete održati na dodjeli Nobelove nagrade za fiziku. .


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.