Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Jedan od najiritantnijih zvukova na svijetu je kad ljudi preglasno dišu. Znam, čudna sam. Netko će reći da boluje od neke bolesti pluća, ili grla ili tako nešto. I razumijem. Ali to je stvarno iritantno. Na primjer, čitam knjigu ili učim i netko počne disati kao da je sad pretrčao tri maratona. Kako da se fokusiram na to što radim kad netko diše pored mene? Ili kad spavaš pored nekoga ili samo ležiš, a taj netko ne hrče, nego diše! Osoba je budna pa pitaš da tiše diše i onda se uvrijedi. To je tako naporno.

10. izazov - U 100 riječi opišite najiritantniji zvuk na svijetu.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.