Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Nekad sam jako voljela jagode, ali onda su mi dali neke s crvima. Užas! Kažu da je to dobar znak i to znači da su prirodne. Ali ja ne želim jagode s crvima, želim industrijske, nepriprode.

Industrijske jagode su velike nekoliko centimetara, crvene su i najčešće imaju oblik srca. Prepune su crnih ili bijelih točkica, a to su zapravo njihove sjemenke. Na vrhu imaju male zelene listiće, koji se ne jedu! Ove umjetne jagode ili nemaju okusa ili su jako slatke, baš onakve kakve ja volim. Prirodne jagode su manje i ponekad su kisele, a to baš ne volim.

15. izazov - u 100 riječi pokušajte osobi koja nikada nije jela jagode opisati to voće.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.