Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Jedan od najpopularnijih i najomiljenijih superjunaka, Superman, poznatiji kao Clark Kent odlučio je kako odustaje od uloge superjunaka jer je pobijedio Lexa Luthora te odlazi u mirovinu. Odlazi na farmu sa svojom ženom, novinarkom, Luis Lane koja također odlazi u mirovinu iako oboje imaju tek 40 godina. No to ih ne sprječava da se povuku na selo. Žele mirni život bez super moći i drugih superjunaka. Nadaju se da neće pronaći nikakav kriptonit koji bi im pokvario planove za ugodan život. Javili smo se Supermanu da nam malo bolje pojasni svoju odluku. Njegov odgovor pročitajte u sutrašnjim novinama.

12. izazov - u 100 riječi napišite uvod u novinski članak o Supermanu koji je odlučio prestati biti superjunak i otići u mirovinu.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.