Ema Fegeš, Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec

Za kraj sam u torbu stavila 3 litre vode i krenula prema raketi. Raketa je bila moderna, izrađena za velik broj ljudi. Jako sam uzbuđena jer oduvijek čitam i učim o misterijama svemira, a sada ću to iskusiti iz prve ruke. Kapetan je upravo rekao da za 13 minuta polijećemo. Vodič je simpatičan, ne odužuje i u govor ubacuje šale. Avantura mog života počinje upravo sada! 

20. izazov - u 100 riječi dočarajte svoj prvi turistički put u svemir: kako ste se pripremali i kako ste se osjećali prilikom polijetanja; što ste vidjeli i što doživjeli?
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.