Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Probudim se i ne operem zube. Odem u wc jer poslije neće biti lako. Duboko udahnem i požalim zbog toga jer osjetim miris kuge. Odjenem tajice, tuniku i majicu ispletenu od lanaca. Da sam barem bogatiji pa da imam pomoćnika koji bi mi pomogao navući oklop. Prvo stavljam hlače, zaštitu za koljena i čizme. Nakon toga stavljam oklop na prsa i laktove. Na kraju stavim rukavice i kacigu kroz koju ne vidim skoro ništa. I onda se sjetim da nisam ništa jeo pa skidam kacigu i rukavice. Iskreno se nadam da poslije doručka neću opet morati na wc.

16. izazov - u 100 riječi opišite jutarnji ritual jednog srednjovjekovnog viteza: na koji se način priprema za novi dan, što doručkuje, što odijeva, o čemu razmišlja...


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.