Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Jednog jutra probudila sam se i sve je oko mene bilo ljubičasto. Pogledala sam u ljubičasto ogledalo. I ja sam ljubičasta. Shvatila sam kako sam blesava. Naravno da sam ljubičasta u ljubičastom ogledalu. Pogledala sam svoje ruke i kosu i oni su bili ljubičasti. Pomislila sam da sam u raju i počela razmišljati "Zar sam mrtva? Što se dogodilo?" A dobro, ljubičasta sam i bolje biti u raju nego u paklu. Sjetila sam se kako mi je prijateljica rekla da bi mi dobro stajala ljubičasta kosa. Pa, nije loše. Bila je u pravu. Ljubičasta kosa odlično stoji uz ljubičasto lice.

19. izazov - u 100 riječi opišite svijet oko sebe nakon što ste se jednog jutra probudili, a sve oko vas je bilo ljubičasto.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.