Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Kakav užas! Vlasnica me želi okupati, moje fino i meko krzno uništiti. Ne čistim se ja bez razloga! Ona smatra kako sam prljava i kaže da sam puna buha. Smatram kako to nije istina. Ona me je pustila van, ona je kriva. Zašto ja moram patiti zbog nje? Neka me pusti. Sama ču se očistiti. I to još bolje od nje! Uporno me pokušava nagovoriti. Neće moći tako. Tko joj je dopustio ili uopće dao ideju da samo dotakne moje fino i meko krzno? Ja znam da ja nisam! Mislim da one njene prijateljice iz salona loše utječu na nju.

2. izazov: U 100 riječi iz perspektive kućnog ljubimca opišite trenutke prije kupanja.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.