Ana Cvetičanin, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Moje ime je Gita, volim se igrati vani, ali to je mom vlasniku najmanje drago vidjeti. Uglavnom se uvijek očistim, a vlasnik me samo iščetka. Danas je bilo drugačije, igrala sam se i jako zaprljala. Nisam se obazirala na to ali moj je vlasnik poludio. Ulovio me i odnio u kupaonicu. Shvatila sam što me čeka. Vlasnik je pokušavao biti uporan ali ja sam tvrdoglava. Počela sam skakati po kupaonici. Vlasnik me pokušavao uloviti, na kraju je popustio i otišao, vratio se sa mojim najdražim poslasticama i tako me nagovorio na kupanje. Na kraju dana bila sam lijepa i sita. 

2. izazov: U 100 riječi iz perspektive kućnog ljubimca opišite trenutke prije kupanja.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.