Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

U zatvoru je sva hrana odvratna osim pite od jabuka. Svom srećom dobijemo ju jednom tjedno. Danas je četvrtak, taj dan. Od jutros sam zadovoljna i vesela. Čekam ručak. Kantinom se širi poznati miris, brzo zagrizem jer nemam što čekati Krrrrrc! Nešto tvrdo pod zubom izazvalo je bol. Čuvar me odveo u zatvorsku ambulantu. Sestra je navukla zavjese, kiša je pljuštala. Zazvonio je crni telefon na bijelom stolu, a ja razmišljam o svojoj piti od jabuka. Je li to bio kamen? Tko je pojeo ostatke pite? Kad će opet četvrtak? Vičem naglas. Sestra mi daje injekciju. Sanjam pitu od jabuka. 

3. izazov: U 100 riječi napišite tekst koji će uključivati sljedeće riječi: zatvor, pita od jabuka, zavjese, kiša i telefon.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.