Dragana Simić, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bok, Klaro!

Javljam ti se s mora. Jutros sam busom stigla u Biograd i dočekalo me najgore moguće vrijeme. Čim sam izašla iz busa počeo je pljusak i jak vjetar. Zbog takvih vremenskih uvjeta jedva sam stigla taksijem u hotel. Bila sam mokra do kože i takva jadna pokisla još imala problema s prijavom na recepciji. Nakon sat vremena čekanja sam napokon dobila ključ od sobe i otišla spavati. Možeš zamisliti koliko sam bila loše raspoložena kad nisam ni večerala. U narednih par dana vrijeme je bilo odlično, a takvo je i sada na svu sreću. Kako je tebi?

Dragana.

1. izazov: U 100 riječi napišite tekst za razglednicu s ljetovanja koju ćete poslati najboljem prijatelju. Odmor je počeo vrlo loše. Što ga je to upropastilo...?
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.