Gabrijela Pranjić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Danas je taj dan – dan za kupanje. Prezirem vodu. Ona je toliko ljigava i čudna. Stvarno ne razumijem životinje koje se vole kupati. "Pahuljice, dođi! Vrijemeee je za kuuuupanje!“ zavijala je moja vlasnica. Taj naporni glas natjerao me da se sakrijem u mišju rupu, što dalje od kupaonice. Ipak, dobro sam ugojena za rupu, zato prelazim na plan b. Istrčala sam iz stana. Najbliža otvorena vrata pripadaj zloj susjede Beki. Stara gospođa stvarno mrzi moj mačji rod. I ovaj put me šutnula metlom ne glumeći samilost. Uto je došla moja mila vlasnica. Nije mi bilo spasa. Više sreće drugi put.

2. izazov: U 100 riječi iz perspektive kućnog ljubimca opišite trenutke prije kupanja.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.