Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Moje veličanstvo, vidio sam Vaš e-mail i imam dva problema. Napisali ste da u Vaš dvor trebam donijeti zlatno jaje argentinskog zmaja, leteću gusjenicu koja nije leptir i 15 milijardi kanti hladne vode pa bi tada dobio svoje nasljedstvo. Molim Vas objasnite mi kako da ove zadatke učinim, nemam dovoljno kanti, nemoguće je naći leteću gusjenicu koja nije leptir, ne vjerujem u zmajeve i ako bi postojali zašto trebaju biti iz Argentine! Najveći problem koji sam uočio je to da je moje nasljedstvo samo dvije mandarine, jedna stolica, komad papira i tri komada leda. Hvala Vam, ali odbijam Vašu ponudu.

5. izazov: Tekstom ne duljim od 100 riječi odgovorite nigerijskom princu koji vam šalje e-poruku o bogatom nasljedstvu koje ćete dobiti ako ispunite nekoliko "jednostavnih" uvjeta.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.