Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

"Ružama su otpale sve latice!" uzviknula je moja mama i pozvala me u dnevnu sobu. Bacila je stari buket ruža u smeće i poslala me po novi u cvjećarnicu te mi pružila 10 eura. Nije marila što sam joj pričala da imam gomilu domaće zadaće i tri velika testa. Kada sam došla u cvjećarnicu ugledala sam puno različitog, šarenog cvijeća. Bila sam na video pozivu s mamom, no kada sam došla na to mjesto nije bilo niti jedne ruže. Odlučila sam nešto poduzeti. Kupila sam mami buket žutih, mirisnih narcisa. Svidjeli su joj se i odmah ih je stavila na stol.

4. izazov: Napišite tekst koji ima 100 riječi, a započinje rečenicom: "Ružama su otpale sve latice."
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.