Lara Smola, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Kada sam sklonila zavjesu s prozora, vidjela sam da vani pada kiša. Kroz poštanski otvor na vratima ubacili su letak. Na letku je pisalo: „NAJBOLJE PITE OD JABUKA IZRAVNO IZ ZATVORA, POZOVITE NAS NA BROJ 786 6785 453“. Bila sam začuđena. Opet sam pročitala letak. Jako mi se jela pita od jabuka, ali nisam znala što raditi. Želja je potom pobijedila. Nazvala sam broj, a iznenađena žena se ispričala za pogrešno napisan tekst. Trebalo je pisati: „NAJBOLJE PITE OD JABUKA IZRAVNO IZ PEĆNICE“. Na kraju sam dobila pitu besplatno i stvarno je najbolja koju sam probala.

3. izazov: U 100 riječi napišite tekst koji će uključivati sljedeće riječi: zatvor, pita od jabuka, zavjese, kiša i telefon.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.