Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Dobar dan! Kupila sam novi uređaj za pečenje palačinki i postoji par problema. Pod prvo ima problem s kontrolom temperature, što rezultira neujednačenim pečenjem. Također, senzor za praćenje završetka pečenja nije precizan. Dodatno, možda biste trebali poboljšati dizajn otvora za ubacivanje smjese, jer se često stvaraju neželjeni rubovi na palačinkama te oblik ne bude kao što je predviđeno. Osim toga, upute za održavanje uređaja trebaju biti jasnije kako bi se spriječilo oštećenje tijekom čišćenja. Uređaj također ima problem s lijepljenjem palačinki za površinu, što otežava okretanje palačinke. Također primjećujem da je buka uređaja nešto iznad očekivanog. U konačnici, predložila bih nadogradnju uređaja.
Hvala unaprijed.

6. izazov: U 100 riječi objasnite serviseru što točno ne valja s vašim novim, najmodernijim uređajem za pečenje palačinki.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.