Lea Leko, Osnovna škola Kajzerica

Ružama su otpale latice. Neka se ne brinu, nisu jedine. I meni  je tako. Tuga, oduzima jednu laticu, usamljenost drugu, bol treću. Svaka tužna stvar u životu trga ljudima životne latice. Ljudima sa latice obnavljaju svakim dobrim djelom i događajem. Zato moramo jedni drugima obnavljati te latice, a ne dopustiti da ti ljudi propadnu, baš poput ruža i jesen. Meni je ostala samo jedna latica, ali se još uvijek trudim obnavljati latice drugima što je više moguće. Dobrim djelima poput pomaganja i čišćenja sa latice najlakše obnavljaju. Te su latice poput životnih niti koje nas čuvaju od beznađa i jada.

4. izazov: Napišite tekst koji ima 100 riječi, a započinje rečenicom: "Ružama su otpale sve latice."
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.