Lea Leko, Osnovna škola Kajzerica

Ja sam Mici, mačak koji najviše od svega mrzi vodu. Moj vlasnik ne razumije da se ja sam očistim svojim jezikom, i da me ne treba stavljati u veliku zdjelu s vodom.

Iz sobe s velikom zdjelom sam začuo šuštanje. O, ne pomislio sam te potrčao sakriti se tamo gdje me nikad neće naći. Kada sam se udobno smjestio u košaru s krpama mislio sam da više nikada neću morati biti u toj velikoj zdjeli. Onda sam začuo da mi trbuh krulji.

Diskretno sam izašao iz košare, a preda mnom je stajao vlasnik. Pojurio sam, ali me uhvatio. Kako uspije svaki put?

2. izazov: U 100 riječi iz perspektive kućnog ljubimca opišite trenutke prije kupanja.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.