Lea Leko, Osnovna škola Kajzerica

Kada sam bila mala roditelji su mi uvijek govorili da ako upadnem u loše društvo mogu završiti u popravnom domu ili zatvoru.
Sada gledam kroz zavjese i razmišljam koliko je tužan život onih u zatvoru, ali znam da su to zaslužili svojim postupcima. Ipak, ja ne bih mogla niti zamisliti da neću moći jesti bakinu pitu od jabuka svaki put kada poželim. Kada bi vani padala kiša, a ja se ne bih mogla zamotati u pokrivač i čitati ili gledati mobitel.
Ima li tamo uopće pametni mobitel, ili ima samo jedan telefon? Moram paziti s kim se ubuduće budem družila.

3. izazov: U 100 riječi napišite tekst koji će uključivati sljedeće riječi: zatvor, pita od jabuka, zavjese, kiša i telefon.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.