Lea Leko, Osnovna škola Kajzerica

Poštovani "prinče",

odbijam vašu ponudu. Znam da ste me pokušali prevariti, ali sam već prije čula za takozvanu "Nigerijsku prijevaru". Ne bih na ovo pristala niti da nisam čula za tu prijevaru. Iskreno, sumnjam da bi neki princ uopće znao da postojim. Nigerija niti nema princa, a bilo bi lijepo da ste to istražili prije slanja poruke. Ovom ste me prijevarom pokušali nagovoriti da vam dan svoje osobne podatke kako bi mi uplatili novac, a zapravo bi ga samo ukrali. U privitku vam šaljem link na kojem možete pročitati o toj prijevari.

Preporučujem vam da slijedeći put malo istražite, 

Lea

5. izazov: Tekstom ne duljim od 100 riječi odgovorite nigerijskom princu koji vam šalje e-poruku o bogatom nasljedstvu koje ćete dobiti ako ispunite nekoliko "jednostavnih" uvjeta.


Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.