Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Bilo je to davno, 1875. kada je jedna stara baka pravila pitu od jabuka. Pita se pekla, a baka je otišla van i vidjela da pada kiša i puše vjetar. Vratila se u kuću i zatvorila prozor da vjetar ne puše u zavjesu. Pita se ispekla baka je pozvala unučiće da sa njom jedu pitu. Jedan mali unučić je obožavao pite od jabuka. Kada je baka rekla da im je ispekla pitu od jabuka. Mali unučić je otrčao do bake i ugledao toplu mirisnu pitu. Ali je zaboravio nešto u sobi. Uzeo je pitu sa sobom i pojeo je sam.

3. izazov: U 100 riječi napišite tekst koji će uključivati sljedeće riječi: zatvor, pita od jabuka, zavjese, kiša i telefon.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.