Luna Mandić, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bok Mateja.

Pišem ti iz Budimpešte kako bih ti rekla o vrlo lošem početku moga ljetnog odmora. Jako sam se veselila ovom putovanju i bila sam uzbuđena putovati vlakom. Na jutro putovanja rano sam se probudila kako bih stigla na kolodvor na vrijeme, no ono što nisam znala je to da je vlak kojim sam trebala ići otkazan. Ta situacija odmah mi je  upropastila cijeli odmor, a još je postalo gore kada sam otišla drugim vlakom koji se pokvario na pola puta tako da sam izgubila cijeli dan samo na put do Budimpešte. Nadam se da je tebi bolje.

Luna.

1. izazov: U 100 riječi napišite tekst za razglednicu s ljetovanja koju ćete poslati najboljem prijatelju. Odmor je počeo vrlo loše. Što ga je to upropastilo...?
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.