Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Već sam nekoliko puta dala priliku ovom pekaču. Nije mi jasno je li problem u meni ili u njemu. Prije pečenja, uvijek provjerim jesam li sve stavila. Susjeda mi je rekla da možda ne radim s dovoljno ljubavi pa dodam i ljubavni dodatak na kraju. Što god pokušam, uvijek na kraju dobijem vafle. Ne znam ni sama kako i zašto. Baka je rekla da je možda problem u jajima koje koristim. Kupila sam kokoš čija jaja idu samo u palačinke. I opet vafli. U pekaču problem ne može biti, on je najbolji i najmoderniji. Očigledno je problem u meni.

6. izazov: U 100 riječi objasnite serviseru što točno ne valja s vašim novim, najmodernijim uređajem za pečenje palačinki.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.