Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

-Dobar dan, izvolite? 
-Dobar dan, jesam li dobila Martu Kiralj, iz Vijeća elektronike?
-Da, kako Vam mogu pomoći?
-Pa, znate, javljam se vezano za ovaj najmoderniji uređaj za pečenje palačinki. Dobila sam 1+ 1 gratis, točnije jedan sam kupila i jedan osvojila. Naime, ni jedan se ne želi pokrenuti. Taman sam ih otvorila, znači skroz su novi.
-Jeste li ga pokušali upaliti?
-Jesam.
-Na gumb predviđen za to?
-Da.
-Hm, a jeste li spojili sve kablove?
-Sekunda. Moram pronaći svjetiljku.
-A što će Vam svjetiljka?
-A, pa u kući nema struje.
~poziv ugašen~

6. izazov: U 100 riječi objasnite serviseru što točno ne valja s vašim novim, najmodernijim uređajem za pečenje palačinki.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.