Sara Gulin, Osnovna škola Kajzerica

Dragi Karlo,

danas je 7.srpnja 2023. Prijatelju moj, danas mi je prvi dan na moru. Odmah napočetku je krivo počelo. Kada sam došla na more, odmah sam počela mazit svog psa koji me ugrizao. Zbog ugriza mi je tekla krv iz ruke. Počela sam plakati jer sam mislila da kriv neće nikada stati. Moj tata mi je stavio vatu na ruku da prestane krvariti. Nakon nekoliko minuta krv je prestala curiti. Nakon samo 7 dana, pala sam preko kamena. Nisam mogla vjerovati, koliko sam nesposobna. Ovo ljeto bilo je grozno, nadam se da je tvoje bolje prošlo.

Puno pozdrava

1. izazov: U 100 riječi napišite tekst za razglednicu s ljetovanja koju ćete poslati najboljem prijatelju. Odmor je počeo vrlo loše. Što ga je to upropastilo...?
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.