Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Dok sam se vozio Saharom u autu mi je bilo nepodnošljivo vruće, pojas me pekao a sjedalo mi je bilo crno. Kada sam izašao iz auta i zatvorio vrata čuo sam onaj zvuk kada se auto automatski zaključaju. Gledao sam kroz prozor auta i vidio sam ključeve i mobitel. Počeo sam paničariti. U jednom trenutku sam počeo gurati automobil kako bi ga maknuo ali sam se brzo umorio. Dva sata sam bio vani. Bio sam sav crven i umoran. Odjednom sam puknuo i razbio staklo mog skupog auta. Otključao sam svoj auto, ušao sam, pokrenuo ga i odjurio iz pustinje.

15. izazov: U 100 riječi opišite što se događalo nakon što ste usred ničega zbog kvara izašli iz automobila zaključavši mobitel i ključeve.  🚘🚗
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.