Marta Petričić, Osnovna škola Kajzerica

Jučer sam slučajno zamijenila torbu sa jednim putnikom koji je putovao sa mnom! Cijeli dan sam tražila broj putnika i napokon sam ga pronašla, a naš razgovor zvučao je čudno. Kada mi se osoba javila predstavila sam se i objasnila sam nesporazum koji se dogodio, ali osoba je zvučala vrlo uplašeno, rekla mi je samo da ne zna o čemu pričam i prekinula. Nazvala sam osobu ponovo, ali ona se nije javila. Pokušala sam riješiti problem preko policije, a dok oni nalaze osobu koja ima moju prtljagu, ja razmišljam kako da kažem policiji da se u mojoj prtljazi nalazi 10000 eura!

14. izazov: U 100 riječi skicirajte telefonski razgovor između dvije osobe koje su slučajno zamijenile torbe na aerodromu. ✈️🛩️
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.