Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Znači, kad stavim smjesu prve tri minute radi, ali onda se ugasi i deset minuta uopće ne reagira. Gledao sam postavke u priručniku, ali bio je na francuskom. Što? Kako mislite ima pretplata da pečenje traje duže od tri minute? Trideset eura mjesečno?! Vi ste maknuli malo! Još najbolje da idem založiti svoje prvorođenče! Znate što, samo ću ga vratiti. Kamata za vraćanje?! Onda ću ga preprodati. Ilegalno! Ima li išta što me ne dođe nogu i ruku? Odlično, poklopite mi! Ma, je li ovo poruka za obveznu napojnicu?! 

Hm, s druge strane... nikad nisam baš ni volio svoju djecu.

6. izazov: U 100 riječi objasnite serviseru što točno ne valja s vašim novim, najmodernijim uređajem za pečenje palačinki.
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.