Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Moja Adrijana!

Srce me steže što ti ovo govorim ovako, u pismu skrivenom u tvojem rođendanskom poklonu. Ali, tako mora biti. Bježim u Francusku. Ne pokušavaj me naći jer nećeš uspjeti. Volim te, ali ne mogu više izdržati biti blizu tebe dok nam svi brane našu ljubav. Nedavno sam čula da me misle udati za nekog grofa. Plačem dok pišem ovo pismo, ali ne mogu... Molim te, oprosti mi. Ako ne u ovom, onda drugom životu. Možda naš stvoritelj ipak nije tako milostiv kao što smo se nekoć nadale.

S tugom u očima i ljubavi u srcu,

Nataša.

16. izazov: U 100 riječi napišite pismo koje ste pronašli u staroj knjizi u knjižnici, a koje izgleda kao da je napisano prije 150 godina. 
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.