Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Julijo ljupka! Vjerovao sam da si moja prava ljubav, ali pune minute koje smo proveli zajedno ne mogu se usporediti s jednim pogledom kojeg sam jutros bacio na Ofeliju, u šetnji koja mi je promijenila život. Kako je moguće da sam na nju pao? Ne mogu bez njene ljepote dalje. Netko će možda reći da je moja ljubav produkt površno napisane romanse mojega vremena, ali se po mojoj karakterizaciji vidi da me nije briga! Siguran sam da te je ovo pismo uvjerilo da me preboliš i posvetiš se osobi koju još nisi upoznala, a koja će te voljeti kako zaslužuješ.

7. izazov: U 100 riječi napišite poruku koju Romeo šalje Juliji i u kojoj joj objašnjava kako se odljubio i kako planira pobjeći s Ofelijom. 💔

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.