Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Sve moje prijateljice imaju tvar nazvanu 21-DBQ7-44E. Pod odmorima stalno pričaju kako je to super, kako ljepše izgledaju s njom i kako imaju bolje ocjene. Ona im daje sjaj u kosi, savjete za šminkanje i savjete za učenje. Sve što jedna tinejdžerka treba! Svaki put ih pitam gdje su kupile tu tvar, ali mi one ne odgovore. Mami i tati sam rekla da želim tu novootkrivenu tvar za rođendan. Oni su počeli tražiti, ali nema je. Obišli su sve trgovine i sve internetske stranice i nigdje nema te tvari! Možda mi do rođendana cure otkriju gdje su je kupile.

13. izazov: U 100 riječi pojasnite čemu služi novootkrivena tvar nazvana 21-DBQ7-44E. 

⚗️🧪

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.