Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Draga Anka,

nadah se da ste ti i djeca dobro. Sretan ti rođendan! Žao mi je što s vama nisam na tvoj rođendan. Kad se prisjetih svih onih sretnih trena prije rata nasmijem se. Kako djeca? Pozdravi ih. Kako svijet tamo dolje? Uspijevaš li? Sretan sam što bijah još živuć u ovakvom teškom ratu. Svakog dana sjetim se vas, vas sretne, nasmijane, pune ljubavi. Nadam se da ta ljubav i smiješak nije istrunuo. Teško bih tu u rat, znaš. Teško bez nekog kog jako voliš. Nadah se da ćemo se vidjet brzo. Izdrži još samo malo.

S ljubavlju,

Miro tvoj mužek

16. izazov: U 100 riječi napišite pismo koje ste pronašli u staroj knjizi u knjižnici, a koje izgleda kao da je napisano prije 150 godina. 
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.