Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Čarobno je i puno magije. Oko vas je predivno ružičasto, crveno i plavo cvijeće. Vile lete na nebu. Zelenila ima posvuda. Osjećate se ugodno i opušteno. Od kada ste ušli u knjigu čujete cvrčke kako pjevaju i morske valove kako udaraju u obalu.  More je predivno, savršene plavkaste boje i savršene temperature. Oko vas su životinje koje imaju sposobnost pričanja. Sve je kao iz bajke! Ljudi su dobri, druželjubivi, dragi i pametni. Osjećate se kao da ste u snu. Hrana je jako ukusna i domaća. Nema automobila i buke. Sve miriše na tek procvale jaglace, ruže i visibabe. Proljeće je.


19. izazov: Pišete knjigu. U 100 riječi pokušajte dočarati svijet u kojemu se događa radnja.

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.