Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Parvana: Tata gledaj mi smo u pravom svijetu!
Parvanin tata: Kćeri moja, samo sanjaš.
Parvana: Ne sanjam, pogledaj! Tu su žene koje su slobodne i ne nose burku, nema rata i svi su ljudi sretni!
Parvanin tata: Ajme. Napokon ću moći živjeti kako sam oduvijek zamišljao... otvorit ću školu u kojoj ću predavati i biti će nam super!
Parvana: A ja ću svima ispričati svoju priču i postat ću poznata. Ali gdje su mama i Nooria? Jako mi nedostaju!
Parvanin tata: Znam i meni. Pitat ćemo ljude iz sela jesu li ih vidjeli, ako nisu ostale su još u knjizi...

18. izazov: U 100 riječi napišite razgovor između dva lika iz vaše omiljene knjige, a koji su slučajno oživjeli i sada istražuju stvarni svijet.

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.