Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Moj najdraži ovogodišnji izazov bio je opisivanje potrage za izgubljenim daljinskim upravljačem, pronašla sam se u toj situaciji i bilo mi ga je jako lagano napisati. Stalno gubim daljinski upravljač i potraga zna nekad trajati i više od pola sata. On kao da ima noge! Mislim da se svi možemo pronaći u ovakvoj situaciji više puta. Zato mi je izazov bilo jako lagano napisati jer mi se to često događa. U priču sam dodala neke istinite stvari iz mog svakodnevnog života, a neke sam izmislila da bi priča bila zanimljivija. Pustila sam maštu na volju i brzo sam završila izazov. 

20. izazov: Navedite najdraži ovogodišnji izazov u projektu 100 riječi i u 100 riječi objasnite zašto ste odabrali upravo taj. 

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.