Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Prošle subote uputila sam se prema Vinkovcima. Prije puta otišla sam kod automehaničara kako bih se uvjerila da je sve uredu s automobilom. Kod sela Dragalić primjerila sam da se automobil jako zagrijava. Stala sam i pričekala da se automobil ohladi. Naime, automobil se nije ohladio. Vidjela sam da u selu ima ljudi te sam krenula prema njima. Zatvorila sam vrata automobila u kojem su ostali ključevi i mobitel. Automobil se automatski zaključao te nisam mogla ući u njega. Počela sam paničariti jer sam bez ičega u malom selu. Prišao mi je čovjek i pomagao mi izvaditi stvari iz automobila.

15. izazov: U 100 riječi opišite što se događalo nakon što ste usred ničega zbog kvara izašli iz automobila zaključavši mobitel i ključeve.  🚘🚗
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.