Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

...... došla je u stranu zemlju. Prekrasnu i veliku zemlju. Iza njene kuće bila je šuma. Drveće je bilo veliko i staro. Svakakvo cvijeće je raslo u šumi, a najviše je bilo svjetlećih tulipana. Vile koje su letjele okolo često su spavale u njima. Vjeverice su bile plašljive, ali prijateljske. Ptice su je upozorile da to ljeto ne ide predaleko u šumu jer tamo živi medvjed koji se nije naspavao preko zime pa je mrzovoljan. Vuk joj je pokazao put prema livadi kroz koju je tekla zlatna rijeka iz koje ju je upozorio da ne smije piti vodu. 


19. izazov: Pišete knjigu. U 100 riječi pokušajte dočarati svijet u kojemu se događa radnja.

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.