Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

Osoba jedan: Dobar dan, je li ovo gospođa Marija?
Marija: Da. Zašto me trebate?
Osoba jedan: Ja sam Jelena i vjerujem kako imate moju torbu. Jeste li nedavno putovali avionom?
Marija: Da jučer i... da imam vašu torbu jer ova nije moja, slična je, ali nije moja. Kako ste znali gdje je vaša torba i kako ste dobili moj broj?
Jelena: Moja torba ima uređaj za praćenje kako je ne bi izgubila, a vaš broj bio je zapisan u notesu u torbi. Mogi li Vam dati svoju adresu da si vratimo torbe?
Marija: Može.
Jelena: Može onda. Doviđenja.

14. izazov: U 100 riječi skicirajte telefonski razgovor između dvije osobe koje su slučajno zamijenile torbe na aerodromu. ✈️🛩️




Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.