Petra Petrović, Ekonomska škola Požega

Kada sam na putu kući u ponoć izašla iz auta da promijenim probušenu gumu, nisam imala pojma kakav me horor čeka. Tada sam zalupila vratima i čula tihi klik, skoro nisam ni primijetila svoju glupu pogrešku. Noćna je mora uslijedila kada sam se pokušala vratiti unutra. Vrata se nisu otvorila i odmah mi je boja nestala s obraza. Shvatila sam da sam posve sama u mraku. Panika je postajala jača, srce mi je lupalo. Svaki zvuk bio je jeziv, šuštanje neke životinje je u mojoj glavi bilo šuštanje čudovišta koje samo čeka pojesti me.

15. izazov: U 100 riječi opišite što se događalo nakon što ste usred ničega zbog kvara izašli iz automobila zaključavši mobitel i ključeve.  🚘🚗
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.