Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Mislila sam da ću moći.
Stići sve na vrijeme,
glava mi spušta krivnju na oči.
I misli moje sad zanijeme.

Pisati sam stala i vratila se nisam.
Sad u mom životu postoje
nova otkrića,
dok nezapisane priče u kutu stoje.

Svaki izazov vrijedan je sebe.
Vidio je i skinuo 
usađeno breme.
Da je pisati moje zvanje
Utkala bih vrijeme i znanje
I posvetila se tome.

Sada me napušta dio mene,
ali ga ne zaboravljam.
Već ljubim sneno.
I mjesec mi tada ozari lice,
iz srca Vam hvala, profesorice.

20. izazov: Navedite najdraži ovogodišnji izazov u projektu 100 riječi i u 100 riječi objasnite zašto ste odabrali upravo taj. 

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.