Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Drage djevojke, majke i gospođe odnosno sve vi koje ste oduvijek žudjele za elegantnim nogicama koje stanu u otmjeni broj 38, 37 pa čak i 36, kompanija Princeza Nogatić predstavlja ovaj revolucionaran izum. Prototip 21 – DBQ7 – 44E ubrzo će biti predstavljen na tržište kao Femipes, uređaj moćan dovoljno za potpunu transformaciju stopala jednostavnim upisom željene veličine i pružanjem trećine stopala u uređaj. Muškarci, ne očajavajte! Vaš Masculipes dolazi ubrzo.  Svim budućim korisnicima želimo samopouzdanje iz snova podržano brojem vaših snova, vaša Princeza Nogatić.
Kako se ipak radi o hramu vaše duše za sve dodatne upite pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

13. izazov: U 100 riječi pojasnite čemu služi novootkrivena tvar nazvana 21-DBQ7-44E. 

⚗️🧪

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.