Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Svijet čarolije koji odstranjuje tugu i mukle osjećaje oživio je na zemlji. Azurna mora uzdižu se slobodno, vesele doline raspliću se na mjestima nekadašnja sivila osamljenih gradova. Planine pjevaju pjesme povratka domu od prije nebrojenih godina. Cvijeće cvate pod kišom balada nježnosti svijeta koji je nastao. Vile i vilenjaci ozareni živuju pod vitkim prstima prirode. Nektar planetarni sije meteore mitskih bića iz drugih dimenzija. Došli smo u Raj, Raj na Zemlji. Međutim, ima li na njemu mjesta za baš svakoga ili je avantura potrebna da mu se pridruži?

19. izazov: Pišete knjigu. U 100 riječi pokušajte dočarati svijet u kojemu se događa radnja.

Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.